CredIS

  • Kamu kaynaklarından alınan verilerdeki desenlere bakarak finansal risk uyarılar içeren sarı ve kırmızı kartlar üretir.
  • 900’den fazla ulusal ve yerel kaynaktan şirketler ile ilgili 7/24 haber toplar. Web sitesi ile ilişkili istihbarati uyarılar üretir
  • Türkiye Ticari İlişki Ağı sayesinde kişilerin ve kurumların diğer kişi ve kurumlar ile ilişkilerini bulur. Sakıncalı ilişkileri ve riskleri ortaya koyar.
  • Üye İşyerlerinizin kuruluş ve sonrasındaki sahtecilik ihtimallerini modeller.

Daha fazla bilgi edinin

CredIS Score

  • Reel sektörü hedefleyen bir Karar Destek Mekanizmasıdır.
  • Tedarikçiler, bayiler veya her ikisine de sahip olan işletmelerin risk analizini yönetmede destek olur.
  • Üye işletmeler istenilen niteliklerde skor kart tanımlayıp bu skor kartların sonuçları üzerinden muhtemel risklere karşı proaktif çözümler oluşturabilir.

Daha fazla bilgi edinin

Çözümler

Potansiyel Müşteri Bulma

Crede, B2B çalışan işletmelerin kendileri için en doğru potansiyel müşterilere ulaşmalarını sağlar.

Müşteri Alarm Sistemi

Crede servisleri hedeflediğiniz segmentte veya mevcut müşterilerinizde bir hareket olduğu anda anında haber verir.

Veri Zenginleştirme

Crede, dijital dünyayı tarayarak her gün 300 GB veriyi, veri ambarına ekler. Veri tabanınızdaki bilgileri, en güncel veriler ile zenginleştirir.

Müşteri Tekilleştirme

Farklı sektörler için geliştirilmiş Crede algoritmaları veritabanınızda mükerrer olarak bulunan müşterilerinizi tekilleştirir.

Operasyonel Verimlilik

Crede mikro servisleri operasyonel süreçlerinize entegre olarak otomatik tamamlama (autofill), yetki değişikliği kontrolü, yönetici değişimi gibi bilgileri aktarır.

Ürün/Kanal Optimizasyonu

Her satış kanalının ürün bazında kendi avantaj ve dezavantajları olduğu için, Crede en iyi kanal-ürün kombinasyonunu belirler ve kanal göçü aksiyon planını hazırlar, hayata geçirir.

Müşteri Segmentasyonu

Crede, stratejilerinize uygun olarak risk, satış, tutundurma, sadakat, değer gibi farklı boyutlarda müşteri segmentasyon yapar.

Müşteri Tutundurma

Crede müşteri terk etme eğilimi modelleri tek tek müşterilerinizin şirketinizi terk etme eğilimini hesaplar ve istatistiki yöntemler ile müşteri özelinde geri kazanma aksiyonlarınızı tanımlar.

Sahtekarlık Tahmini

Crede, kendi verisi ile zenginleştirerek şirketinize ve konuya özel sahtekarlık algoritmaları geliştirir (Jenerik skor kartları kullanmaz) ve sahtekarlık olasılıklarını raporlar. Bu algoritmalar finansal sahtekarlıktan sigorta hasar sahtekarlığına, telekom hat tahsisine kadar çok geniş bir yelpazede iş çözümleri sunar.

Tahsilat Yönetimi

Crede, tahsilat süreçlerinizi daha verimli hale getirmeniz için alacaklı olduğunuz kişi ya da kurumları ödeme ihtimali, geri dönüşüm ihitmali gibi farklı boyutlarda sınıflar ve profillerine uygun aksiyonları belirler.